Kære medlemmer!

Velkommen til generalforsamling i Horsens Parkour Club torsdag d. 14. marts 2019 kl. 19.00 i Aqua Forums mødelokale i Forum Horsens

Aftenens program:

1.Valg af dirigent

 1. Valg af referent

3.Formandens beretning

 1. Regnskabsaflæggelse
 2. Behandling af indkomne forslag
 3. Fastlæggelse af kontingent
 4. Godkendelse af budget
 5. Valg:
  Kasserer
  Bestyrelsesmedlem
  Suppleant
  Revisor
  Revisorsuppleant
 6. Eventuelt

Vi håber på at se jer alle til generalforsamling 😀

Hilsen bestyrelsen for Horsens Parkour Club.