Sommerafslutning 19. juni ’23 kl. 17.00-19.00 for medlemmer og familier

Kom og se, hvad vi har lært i løbet af vinteren og prøv selv at dyrke parkour. Invitation kommer senere på Facebook. Vi spiser vores medbragte mad sammen.

Horsens Parkour starter op igen mandag den 21. august med samme træningstider som nu.